Dějiny a teorie umění II. - Pro tento akademický rok není vypsán