Dějiny umění I. - Umění od starověku po středověk

P
Přednášející: PhDr. Viktor KUBÍK Ph.D.

Kontakt: viktor.kubik@avu.cz
Místo: Hlavní budova AVU, učebna.č.6
Čas: pondělí 15:00 - 16:30