Poslední příspěvky

nadpis typsort icon změna kategorie
Uchazeči přijatí do doktorského studijního programu Výtvarná umění pro akademický rok 2020/2021 Aktualita 23.06.2020 - 14:26
Harmonogram - 2. kolo přijímacího řízení do doktorského studijního programu pro ak. rok 2020/2021 Aktualita 30.04.2020 - 13:30
Distanční zasedání Akademického senátu AVU se koná ve středu 3. 6. od 9:30 Aktualita 29.06.2020 - 15:28 akademický senát
ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ 18.5. - 17.9. info zde: Aktualita 18.05.2020 - 12:14 rozvrhy, katedra teorie a dějin umění
Ve statní svátek v pondělí 6. 7. bude škola zavřená a nebude umožněn přístup studentům ani zaměstnancům. Aktualita 01.07.2020 - 10:59
Informace pro diplomanty: termín odevzdání fotografií do katalogu Aktualita 03.06.2020 - 12:40
ANKETA 2020 - prodloužena do 10. 7. Aktualita 29.06.2020 - 15:28
Tutoriál MS Teams Aktualita 14.04.2020 - 09:56
Informace ke Státní závěrečné zkoušce z dějin umění a architektury: Aktualita 09.06.2020 - 09:40 katedra teorie a dějin umění
Informace pro diplomanty: termín odevzdání fotografií do katalogu Aktualita 03.06.2020 - 12:01
Letní akademie pro děti 2020 - již obsazená Dokument 02.07.2020 - 11:24 letní akademie pro děti
Zápis jednání AS AVU 4. 3. 2020 Dokument 27.04.2020 - 10:41 zápisy jednání AS
Změna harmonogramu zasedání Umělecké rady AVU Dokument 16.04.2020 - 16:20 umělecká rada
Galerie Akademie výtvarných umění v Praze: výzva pro kurátory a kurátorky Dokument 09.06.2020 - 10:29
Rektor AVU vypisuje výběrové řízení na tajemnici/tajemníka KTDU Dokument 09.07.2020 - 10:26 výběrová řízení, katedra teorie a dějin umění
Letní akademie sochařská letos ve 2 turnusech Dokument 02.07.2020 - 08:31 letní akademie sochařská
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2019 Dokument 26.06.2020 - 10:22 výroční zprávy
Akademie výtvarných umění je od 20. dubna otevřena pro studenty a studentky posledních ročníků. Vedení AVU projednalo podmínky, za nichž je tento vstup možný. Dokument 17.04.2020 - 16:28
open call CirculUM2020 Dokument 11.06.2020 - 10:19
Informace o teoretických předmětech pro studenty Dokument 14.04.2020 - 11:16 přednášky, katedra teorie a dějin umění