Poslední příspěvky

nadpis typsort icon změna kategorie
DU II - PhDr. Štěpán Vácha - 12. listopadu se místo přednášky koná komentovaná prohlídka kostela sv. Jakuba na Starém Městě pražském. Aktualita 07.11.2019 - 12:44 rozvrhy, katedra teorie a dějin umění
Večerní kreslení v pondělí 4. 11. 2019 začíná již v 13:00 za účasti zahraničních pedagogů, kteří nám dají nahlédnout do výuky kresby na svých universitách. Aktualita 01.11.2019 - 09:56
Zápočtové termíny - Úvod do geometrie a perspektivy zde: Aktualita 07.01.2020 - 14:34 rozvrhy, katedra teorie a dějin umění
Výnos rektora č. 7/2019 - Statut a jednací řád Mezinárodního evaluačního panelu AVU Dokument 19.12.2019 - 08:43 výnosy rektora a kvestora
Výnos rektora č. 6/2019 - náležitosti k podání žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem/profesorkou na AVU Dokument 20.11.2019 - 15:30 výnosy rektora a kvestora, habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
Vyzvednutí domácích prací - nepostupující uchazeči/uchazečky do 2. kola přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 Dokument 20.01.2020 - 09:52
Zápis jednání AS AVU 6. 11. 2019 Dokument 07.01.2020 - 10:41 zápisy jednání AS
Zápis jednání AS AVU 16.10.2019 Dokument 07.11.2019 - 12:11 zápisy jednání AS
Výnos kvestora č. 9/2018 - Odpisový plán AVU Dokument 04.12.2019 - 20:17 výnosy rektora a kvestora
Výsledky voleb do Akademického senátu AVU pro volební bdobí 2020 - 2023 Dokument 15.01.2020 - 11:13 akademický senát
Výnos rektora č. 1/2020 o evidenci a používání razítek na AVU Dokument 02.01.2020 - 10:27 výnosy rektora a kvestora
AVU hledá kolegyni/kolegu pro technickou podporu studijní agendy STAG Dokument 16.12.2019 - 09:46 výběrová řízení
Výnos rektora č. 5/2019 - náležitosti k podání žádosti o zahájení habilitačního řízení na AVU Dokument 20.11.2019 - 15:28 výnosy rektora a kvestora, habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
Projekt Modernizace vzdělávací infrastruktury na AVU Dokument 09.12.2019 - 10:42 různé, úřední deska
Výnos rektora č. 2/2020 - Metodický pokyn k tvorbě a realizaci projektů na AVU Dokument 23.01.2020 - 11:01 výnosy rektora a kvestora
Výzkumná grantová soutěž AVU na rok 2020 – vyhlášení a zásady Dokument 13.01.2020 - 18:52 Podpora specifického vysokoškolského výzkumu, grantové oddělení
Výnos rektora č. 4/2019 - Spisový řád AVU Dokument 30.10.2019 - 07:59 archiv, výnosy rektora a kvestora
Výběrové řízení na dodávku souboru audiovizuální techniky Dokument 06.01.2020 - 10:25 veřejné zakázky
Výnos kvestora č. 5/2019 - Opatření k účetní závěrce roku 2019 Dokument 21.11.2019 - 15:26 výnosy rektora a kvestora
Zápis jednání AS AVU 4. 12. 2019 Dokument 14.01.2020 - 15:59 zápisy jednání AS