Poslední příspěvky

nadpis typsort icon změna kategorie
V PONDĚLÍ 18. 11. 2019 BUDE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ ZAVŘENO Aktualita 13.11.2019 - 16:03 studijní oddělení
Přípravka pro obor Intermédia a nová média v zimním semestru akad. roce 2019/2020 Aktualita 08.10.2019 - 23:42
DU V: - České umění po roce 1945 - 24. října se přednáška nekoná Aktualita 23.10.2019 - 11:30 rozvrhy, katedra teorie a dějin umění
Zápis jednání AS AVU 5. 6. 2019 Dokument 21.10.2019 - 09:49 zápisy jednání AS
Informace pro diplomanty 2019/2020 Dokument 14.10.2019 - 08:29 harmonogram, studijní plány, studijní oddělení
Výnos kvestora č. 8/2018 - O fondech na AVU Dokument 04.12.2019 - 20:20 výnosy rektora a kvestora
Plán realizace strategického záměru AVU pro rok 2020 Dokument 29.10.2019 - 13:05 dlouhodobé záměry
Výše stipendií na mobility do zahraničí v rámci Erasmus+ výzvy 2019 Dokument 24.10.2019 - 09:50 zahraniční oddělení
Přijímací řízení do doktorského studijního programu Výtvarná umění pro akademický rok 2020/2021 Dokument 30.09.2019 - 13:17 doktorské studium
Výnos rektora č. 6/2019 - náležitosti k podání žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem/profesorkou na AVU Dokument 20.11.2019 - 15:30 výnosy rektora a kvestora, habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
Tvůrčí grantová soutěž AVU na rok 2020 – vyhlášení a zásady Dokument 16.10.2019 - 14:02 Podpora tvůrčí a jiné činnosti, grantové oddělení
Přípravka pro obor Intermédia a nová média v zimním semestru akad. roce 2019/2020 Dokument 07.10.2019 - 08:08 studijní plány, rozvrhy
Výnos kvestora č. 4/2019 k provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2019 Dokument 23.10.2019 - 10:48 výnosy rektora a kvestora
Kurzy pro veřejnost v zimním semestru akad. roku 2019/2020 - grafické techniky - čárový lept, akvatinta Dokument 02.10.2019 - 12:48 grafické techniky pro veřejnost
AVU hledá kolegyni/kolegu pro technické oddělení na realizaci projektu OP VVV Dokument 26.09.2019 - 12:40 výběrová řízení
Zápis jednání AS AVU 16.10.2019 Dokument 07.11.2019 - 12:11 zápisy jednání AS
Výnos kvestora č. 9/2018 - Odpisový plán AVU Dokument 04.12.2019 - 20:17 výnosy rektora a kvestora
Projekt Modernizace vzdělávací infrastruktury na AVU Dokument 09.12.2019 - 10:42 různé, úřední deska
Nabídka jazykových kurzů a dalších vzdělávacích aktivit pro zaměstnance (kurzy.avu.cz) Dokument 16.10.2019 - 14:55
Výnos rektora č. 5/2019 - náležitosti k podání žádosti o zahájení habilitačního řízení na AVU Dokument 20.11.2019 - 15:28 výnosy rektora a kvestora, habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem