Poslední příspěvky

nadpis typsort icon změna kategorie
Pozvánka na odbornou konferenci doktorandů Teritoria umění 2020 Dokument 04.06.2020 - 12:40
Změny v harmonogramu akademického roku Dokument 15.05.2020 - 10:02 harmonogram
Zpráva o přijímacím řízení do doktorského studijního programu pro akademický rok 2020/2021 Dokument 24.06.2020 - 15:41 přijímací řízení
Zápis jednání AS AVU 12. 2. 2020 Dokument 27.04.2020 - 10:40 zápisy jednání AS
Zemřel emeritní rektor a dlouholetý pedagog AVU, doc. Jiří Tomáš Kotalík Dokument 02.07.2020 - 13:50
AVU pořádá Letní akademii malířskou pro veřejnost - již obsazeno Dokument 02.07.2020 - 08:33 letní akademie malířská
Výroční zpráva o činnosti za rok 2019 Dokument 26.06.2020 - 10:22 výroční zprávy
Informace pro účastníky kurzů grafických technik a večerního kreslení pro veřejnost Dokument 29.04.2020 - 08:17
Uchazeči přijatí do doktorského studijního programu Výtvarná umění pro akademický rok 2020/2021 Dokument 23.06.2020 - 14:27 doktorské studium
open call bílá hora (v rámci CirculUM 2020) pro studenty vysokých uměleckých škol Dokument 11.06.2020 - 17:15
Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností AVU 2019 Dokument 11.06.2020 - 09:28 dlouhodobé záměry, výroční zprávy, dokumenty a řády
Osobní přítomnost studentů na AVU Dokument 15.05.2020 - 11:50
Rekonstrukce školy architektury nominována na cenu Patrimonium pro futuro - online hlasování veřejnosti Dokument 29.06.2020 - 17:47
Harmonogram - 2. kolo přijímacího řízení do doktorského studijního programu pro ak. rok 2020/2021 Dokument 30.04.2020 - 07:43 doktorské studium
Uchazeči přijatí do doktorského studijního programu Výtvarná umění pro akademický rok 2020/2021 Dokument 24.06.2020 - 15:39 přijímací řízení
Od pondělí 27. dubna 2020 mají studenti a studentky umožněn vstup do budov AVU. Ten se týká pouze plnění neodkladných věcí, výuka nadále probíhá distančně Dokument 24.04.2020 - 14:00
Přijímací řízení do magisterského a navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2021/2022 Dokument 02.07.2020 - 14:50 magisterské studium, e-přihláška
Letní akademie pro děti 2020 - již obsazená Dokument 02.07.2020 - 11:24 letní akademie pro děti
Zápis jednání AS AVU 4. 3. 2020 Dokument 27.04.2020 - 10:41 zápisy jednání AS
Změna harmonogramu zasedání Umělecké rady AVU Dokument 16.04.2020 - 16:20 umělecká rada