Poslední příspěvky

nadpis typsort icon změna kategorie
Tomáš Hlavina / Mikroretrospektiva Událost 11.02.2020 - 00:47 výstava, Ateliér sochařství II /škola Tomáše Hlaviny
MODEL 1: Hana Sommerová, Iva Jurčeková a Veronika Molíková Událost 05.02.2020 - 09:14 Ateliér malířství I /škola Roberta Šalandy, výstava
Víra v Nesouhlas / Výstava Ateliéru nových médií II Událost 04.03.2020 - 16:25 výstava, Ateliér nových médií II /škola Kateřiny Olivové
Pragovka / The White Room: Pavel Šimíček - Achtung Událost 06.02.2020 - 14:01 výstava, Ateliér sochařství II /škola Jindřicha Zeithammla
Common Futures, Futures of the Commons - přednáška a diskuze Událost 24.02.2020 - 16:25 přednáška, Studio of intermedia production III
Večerní kreslení pro veřejnost Událost 21.01.2020 - 12:02 večerní kreslení, workshop
Veřejné zasedání Umělecké rady dne 20. 2. 2020 - profesorské přednášky doc. Lenky Vojtové Vilhelmové, ak. mal. a doc. MgA. Ireny Jůzové Událost 12.02.2020 - 10:32 přednáška, umělecká rada
Výsledky Výzkumné grantové soutěže na rok 2020 + formulář průběžné a závěrečné zprávy Dokument 12.03.2020 - 21:43 Podpora specifického vysokoškolského výzkumu, grantové oddělení
Rektor AVU vypisuje výběrové řízení na specialistu/tku PR oddělení Dokument 29.01.2020 - 08:49 výběrová řízení
Výnos rektora č. 2/2020 - Metodický pokyn k tvorbě a realizaci projektů na AVU Dokument 03.03.2020 - 20:46 výnosy rektora a kvestora
Uchazeči a uchazečky přijatí/é do magisterského a navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2020/2021 Dokument 18.02.2020 - 13:58 přijímací řízení, úřední deska
Uchazeči/uchazečky postupující do 2. kola přijímacího řízení do doktorského studijního programu pro ak. rok 2020/2021 Dokument 03.04.2020 - 08:54 doktorské studium
Výběrové řízení na dodávku souboru audiovizuální techniky Dokument 06.01.2020 - 10:25 veřejné zakázky
Distanční zasedání Akademického senátu AVU se koná ve středu 15. 4. od 9:30 Dokument 03.04.2020 - 16:39 akademický senát
Evaluation of Research Organisations in 2020 Dokument 26.03.2020 - 15:22 různé
Zápis jednání AS AVU 4. 12. 2019 Dokument 28.02.2020 - 13:20 zápisy jednání AS
Vedení AVU připravuje nová opatření související s Usnesením vlády České republiky o omezení prezenční výuky na vysokých školách / AVU management prepares new measures in response to the Czech government’s decree limiting students’ classroom presence Dokument 17.03.2020 - 20:24
Tvůrčí grantová soutěž na rok 2020 – výsledky + formulář závěrečné zprávy Dokument 05.03.2020 - 08:17 Podpora tvůrčí a jiné činnosti, grantové oddělení
Zpráva o přijímacím řízení do magisterského a navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2020/2021 Dokument 19.02.2020 - 09:57 přijímací řízení, úřední deska
Úzkost z koronaviru a následků nouzového stavu: co může pomoci Dokument 01.04.2020 - 09:49