Poslední příspěvky

nadpis typsort icon změna kategorie
Hlavní budova a budova MG bude od 18. 3. do odvolání bez vrátných Dokument 20.03.2020 - 14:53
Letní akademie pro děti v srpnu Dokument 06.05.2020 - 16:04
Zápis jednání AS AVU 4. 3. 2020 Dokument 27.04.2020 - 10:41 zápisy jednání AS
Změna harmonogramu zasedání Umělecké rady AVU Dokument 16.04.2020 - 16:20 umělecká rada
Distanční zasedání Akademického senátu AVU se koná ve středu 15. 4. od 9:30 Dokument 15.04.2020 - 07:08 akademický senát
Výnos rektora č. 4/2020 o pravidlech zadávání projektů Projekčnímu architektonickému ateliéru AVU Dokument 30.03.2020 - 08:36 výnosy rektora a kvestora
Vedení AVU nyní se všemi vedoucími ateliérů intenzivně projednává konkrétní změny v harmonogramu stávajícího akademického roku Dokument 18.03.2020 - 13:12
Letní akademie sochařská letos ve 2 turnusech Dokument 07.05.2020 - 08:18
Výsledky Výzkumné grantové soutěže na rok 2020 + formulář průběžné a závěrečné zprávy Dokument 18.05.2020 - 12:25 Podpora specifického vysokoškolského výzkumu, grantové oddělení
Akademie výtvarných umění je od 20. dubna otevřena pro studenty a studentky posledních ročníků. Vedení AVU projednalo podmínky, za nichž je tento vstup možný. Dokument 17.04.2020 - 16:28
Informace o teoretických předmětech pro studenty Dokument 14.04.2020 - 11:16 přednášky, katedra teorie a dějin umění
Uchazeči/uchazečky postupující do 2. kola přijímacího řízení do doktorského studijního programu pro ak. rok 2020/2021 Dokument 03.04.2020 - 08:54 doktorské studium
Změny v harmonogramu akademického roku Dokument 15.05.2020 - 10:02 harmonogram
Zápis jednání AS AVU 12. 2. 2020 Dokument 27.04.2020 - 10:40 zápisy jednání AS
Zápis z jednání Umělecké rady dne 20. 2. 2020 Dokument 29.04.2020 - 10:29 zápis z jednání, umělecká rada
Evaluation of Research Organisations in 2020 Dokument 26.03.2020 - 15:22 různé
Vedení AVU připravuje nová opatření související s Usnesením vlády České republiky o omezení prezenční výuky na vysokých školách / AVU management prepares new measures in response to the Czech government’s decree limiting students’ classroom presence Dokument 17.03.2020 - 20:24
AVU pořádá Letní akademii malířskou pro veřejnost Dokument 07.05.2020 - 08:09
Informace pro účastníky kurzů grafických technik a večerního kreslení pro veřejnost Dokument 29.04.2020 - 08:17
Tvůrčí grantová soutěž na rok 2020 – výsledky + formulář závěrečné zprávy Dokument 05.03.2020 - 08:17 Podpora tvůrčí a jiné činnosti, grantové oddělení