Poslední příspěvky

nadpis typsort icon změna kategorie
Výsledky soutěže NAVU 2020 Aktualita 12.02.2020 - 14:31 nakladatelství AVU
Dne 12. 2. 2020 bude zrušena výuka anglického jazyka pro 1. ročník Aktualita 17.02.2020 - 10:31
Rozvrh předmětů - letní semestr akademického roku 2019/2020 Dokument 26.02.2020 - 11:20 studijní plány, rozvrhy
Výnos kvestora č. 3/2020 o příspěvku zaměstnavatele na podporu sportovního vyžití zaměstnanců AVU Dokument 11.03.2020 - 13:52 výnosy rektora a kvestora
Vyzvednutí domácích prací - nepostupující uchazeči/uchazečky do 2. kola přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 Dokument 20.01.2020 - 09:52
Uchazeči přijatí do magisterského a navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2020/2021 Dokument 17.02.2020 - 10:34 magisterské studium
Vedení AVU navrhlo konkrétní postup související s harmonogramem akademického roku / The management of AVU has created concrete plans relating to the academic year schedule Dokument 23.03.2020 - 08:34
Hlavní budova a budova MG bude od 18. 3. do odvolání bez vrátných Dokument 20.03.2020 - 14:53
Zápis jednání AS AVU 6. 11. 2019 Dokument 28.02.2020 - 13:19 zápisy jednání AS
Rozvrh výuky AJ - letní semestr akademického roku 2019/2020 Dokument 10.02.2020 - 10:48 rozvrhy
Distanční zasedání Akademického senátu AVU se koná ve středu 15. 4. od 9:30 Dokument 07.04.2020 - 15:31 akademický senát
Tisková zpráva k památkovému obnovení budovy Školy architektury AVU Dokument 18.02.2020 - 12:34 budova Školy architektury, Ateliér architektonické tvorby /škola Miroslava Šika, Ateliér architektonické tvorby /škola Emila Přikryla
Výnos rektora č. 4/2020 o pravidlech zadávání projektů Projekčnímu architektonickému ateliéru AVU Dokument 30.03.2020 - 08:36 výnosy rektora a kvestora
Výsledky voleb do Akademického senátu AVU pro volební bdobí 2020 - 2023 Dokument 15.01.2020 - 11:13 akademický senát
Vedení AVU nyní se všemi vedoucími ateliérů intenzivně projednává konkrétní změny v harmonogramu stávajícího akademického roku Dokument 18.03.2020 - 13:12
Výsledky Výzkumné grantové soutěže na rok 2020 + formulář průběžné a závěrečné zprávy Dokument 12.03.2020 - 21:43 Podpora specifického vysokoškolského výzkumu, grantové oddělení
Rektor AVU vypisuje výběrové řízení na specialistu/tku PR oddělení Dokument 29.01.2020 - 08:49 výběrová řízení
Výnos rektora č. 2/2020 - Metodický pokyn k tvorbě a realizaci projektů na AVU Dokument 03.03.2020 - 20:46 výnosy rektora a kvestora
Uchazeči a uchazečky přijatí/é do magisterského a navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2020/2021 Dokument 18.02.2020 - 13:58 přijímací řízení, úřední deska
Uchazeči/uchazečky postupující do 2. kola přijímacího řízení do doktorského studijního programu pro ak. rok 2020/2021 Dokument 03.04.2020 - 08:54 doktorské studium