Poslední příspěvky

nadpis typsort icon změna kategorie
Vyzvednutí domácích prací - nepostupující uchazeči/uchazečky do 2. kola přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 Aktualita 29.01.2020 - 11:32
Zápis jednání AS AVU 4. 12. 2019 Dokument 14.01.2020 - 15:59 zápisy jednání AS
Výnos kvestora č. 1/2020 - Výplatní termíny 2020 Dokument 20.12.2019 - 10:30 výnosy rektora a kvestora
Seznam uchazečů/uchazeček postupujících do 2. kola přijímacího řízení magisterského a navazujícího magisterského studijního programu pro akademický rok 2020/2021 Dokument 20.01.2020 - 09:42 magisterské studium
Zpráva o přijímacím řízení do magisterského a navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2020/2021 Dokument 19.02.2020 - 09:57 přijímací řízení, úřední deska
Výnos kvestora č. 9/2018 - Odpisový plán AVU Dokument 04.12.2019 - 20:17 výnosy rektora a kvestora
Výnos rektora č. 7/2019 - Statut a jednací řád Mezinárodního evaluačního panelu AVU Dokument 19.12.2019 - 08:43 výnosy rektora a kvestora
Rozvrh předmětů - letní semestr akademického roku 2019/2020 Dokument 26.02.2020 - 11:20 studijní plány, rozvrhy
Projekt Modernizace vzdělávací infrastruktury na AVU Dokument 09.12.2019 - 10:42 různé, úřední deska
Vyzvednutí domácích prací - nepostupující uchazeči/uchazečky do 2. kola přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 Dokument 20.01.2020 - 09:52
Uchazeči přijatí do magisterského a navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2020/2021 Dokument 17.02.2020 - 10:34 magisterské studium
Výzkumná grantová soutěž AVU na rok 2020 – vyhlášení a zásady Dokument 13.01.2020 - 18:52 Podpora specifického vysokoškolského výzkumu, grantové oddělení
Zápis jednání AS AVU 6. 11. 2019 Dokument 07.01.2020 - 10:41 zápisy jednání AS
Rozvrh výuky AJ - letní semestr akademického roku 2019/2020 Dokument 10.02.2020 - 10:48 rozvrhy
Výsledky voleb do Akademického senátu AVU pro volební bdobí 2020 - 2023 Dokument 15.01.2020 - 11:13 akademický senát
Tisková zpráva k památkovému obnovení budovy Školy architektury AVU Dokument 18.02.2020 - 12:34 budova Školy architektury, Ateliér architektonické tvorby /škola Miroslava Šika, Ateliér architektonické tvorby /škola Emila Přikryla
Výnos rektora č. 1/2020 o evidenci a používání razítek na AVU Dokument 02.01.2020 - 10:27 výnosy rektora a kvestora
Rektor AVU vypisuje výběrové řízení na specialistu/tku PR oddělení Dokument 29.01.2020 - 08:49 výběrová řízení
Výnos rektora č. 2/2020 - Metodický pokyn k tvorbě a realizaci projektů na AVU Dokument 23.01.2020 - 11:01 výnosy rektora a kvestora
Uchazeči a uchazečky přijatí/é do magisterského a navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2020/2021 Dokument 18.02.2020 - 13:58 přijímací řízení, úřední deska