Poslední příspěvky

nadpis typsort icon změna kategorie
STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA Z DU - náhradní termín 18.-19. září. Více info zde: Aktualita 08.10.2019 - 23:42 rozvrhy, katedra teorie a dějin umění
Tvůrčí grantová soutěž AVU na rok 2020 – vyhlášení a zásady Aktualita 08.10.2019 - 23:55
Přípravka pro obor Intermédia a nová média v zimním semestru akad. roce 2019/2020 Aktualita 08.10.2019 - 23:42
DU II. - Přednáška se 24.10. z důvodu služební cesty PhDr. Š. Váchy nekoná. Aktualita 21.10.2019 - 09:06 rozvrhy, katedra teorie a dějin umění
Nabídka a rozvrh volitelných předmětů na UMPRUM v ZS 2019/2020 Aktualita 08.10.2019 - 23:42
UPOZORNĚNÍ: Konec zkouškového období je 13. září! Více info zde: Aktualita 08.10.2019 - 23:42 rozvrhy, katedra teorie a dějin umění
Zápisy do studia v akademickém roce 2019/2020 Aktualita 08.10.2019 - 23:42
Nabídka a rozvrh volitelných předmětů na UMPRUM v ZS 2019/2020 Aktualita 08.10.2019 - 23:42
Rozvrh předmětů - zimní semestr akademického roku 2019/2020 - aktualizace 21. 9. 2019 Aktualita 08.10.2019 - 23:42
Anatomie - 21.10. se přednáška z důvodu nemoci nekoná. Aktualita 21.10.2019 - 08:53 rozvrhy, katedra teorie a dějin umění
Doplňkové výběrové řízení na studijní mobility do zahraničí v letním semestru 2020 Aktualita 08.10.2019 - 23:42 zahraniční oddělení
Harmonogram akademického roku 2019/2020 Aktualita 08.10.2019 - 23:42
Zápis jednání AS AVU 5. 6. 2019 Dokument 21.10.2019 - 09:49 zápisy jednání AS
Nabídka jazykových kurzů a dalších vzdělávacích aktivit pro zaměstnance (kurzy.avu.cz) Dokument 16.10.2019 - 14:55
Průvodci magisterským a doktorským studiem AVU 2019/2020 Dokument 13.09.2019 - 13:26 zápisy, studijní plány, rozvrhy, studijní oddělení
Projekt AVUEDU+ Zvyšování kvality vzdělávání na Akademii výtvarných umění v Praze Dokument 30.09.2019 - 15:06 různé
Rektor AVU vypisuje výběrové řízení na pozici asistentky/asistenta Ateliéru restaurování výtvarných děl sochařských Dokument 18.10.2019 - 07:29 výběrová řízení
Harmonogram akademického roku 2019/2020 Dokument 03.09.2019 - 13:05 harmonogram
Rektor AVU vypisuje výběrové řízení na pozici projektové/ho specialistky/ty do grantového oddělení Dokument 27.08.2019 - 07:36 výběrová řízení
Poštovní služby - nastavení e-mailů Dokument 07.08.2019 - 18:33 správa sítí