Poslední příspěvky

nadpis typsort icon změna kategorie
Poslední výzva k podávání dodatečných žádostí na zahraniční studijní pobyty Erasmus+ během letního semestru akad. roku 2017/2018 Aktualita 16.10.2017 - 12:14 zahraniční oddělení
Od 27.4. bude škola otevřena každou sobotu a neděli od 10 - 17 hodin s vrátní službou. Aktualita 18.04.2013 - 10:21
Nabídka a rozvrh volitelných předmětů na UMPRUM v ZS 2017/2018 Aktualita 27.09.2017 - 17:13 studijní plány, rozvrhy, studijní oddělení
Zájezd do Kasselu je již naplněn! Cena pro studenty a zaměstnance AVU je 1500,- Kč, zahrnuje dopravu, ubytování, cestovní pojištění + zvlášť vstupy. K zaplacení využijte těchto termínů: 31.5. + 7.6. vždy od 12:00 - 16:00. Seznam přihlášených: Aktualita 31.05.2012 - 08:04 katedra teorie a dějin umění
Vybrané kapitoly z dějin architektury - Jiří T. Kotalík - cyklus bude zahájen 28. 3. 2017... Aktualita 20.02.2017 - 17:13 rozvrhy, katedra teorie a dějin umění
Zkouška pro 4. ročník České umění 20. století se koná písemnou formou dne 16.6. ve 13.30 v posluchárně č. 6. Aktualita 10.05.2011 - 12:26 katedra teorie a dějin umění
Dějiny architektury II. (Doc. Kotalík) - plánované přednášky se uskuteční ve dnech 11.a 18.ledna 2012... Aktualita 11.01.2012 - 07:13 katedra teorie a dějin umění
Výzva k podávání žádostí na zahraniční studijní pobyty a pracovní stáže Erasmus+ v akademickém roce 2017/2018 Aktualita 13.10.2016 - 07:41
Upozornění : Přednášky a seminář paní Prof. Bartlové od 10.12. probíhají dle běžného rozvrhu. Aktualita 09.12.2010 - 14:09 katedra teorie a dějin umění
Seminář III. Terezie Nekvindové, se dnes 22. 3. nekoná z důvodu nemoci. Seminář se nahradí exkurzí, referáty prosím přineste na další setkání. Aktualita 22.03.2016 - 12:04
Sylabus předmětu Estetika k dispozici v profilu lektora T. Hříbka na stránce KTDU. Vzkaz z knihovny: čítanka Zahrádka et al. Estetika na přelomu milénia je k dispozici k volné výpůjčce v několika kopiích. Aktualita 15.10.2015 - 11:06
Štechovy přednášky/V.V. Štech lectures: Ve čtvrtek 15. 5. v 17:00 se v učebně č. 6 koná přednáška Dr. Terezie Nekvindové "Výstava vs. výstavnictví: Způsoby prezentace umění na konci 60. let". Všichni pedagogové, studenti i další zájemci vítáni! Aktualita 12.05.2014 - 10:43
Přednáška České umění po 20. stol. se 24. října z důvodu služební cesty nekoná. Aktualita 21.10.2013 - 08:50
Pozvánka a pokyny uchazečům zařazeným do přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 Aktualita 20.12.2017 - 14:38
Uchazeči přijatí do doktorského studijního programu Výtvarná umění pro akademický rok 2017/2018 Aktualita 12.05.2017 - 12:52
Již tento čtvrtek - aula avu: jan mladovský - úvodní přednáška a prezentace projektu pro výuku v Ateliéru hostujícího pedagoga pro letní semestr 2013 Aktualita 05.12.2012 - 14:10
Umění po roce 1945 - přednáškový cyklus se koná v letním semestru 2012, každou středu od 13:00 v učebně č.6. (garantem je PhDr.Pavlína Morganová, Ph.D.) Určen pro všechny zájemce, pro 3.ročník povinný... Aktualita 05.03.2012 - 16:03 katedra teorie a dějin umění
AVU vyhlašuje studentskou grantovou soutěž na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu v roce 2017 Aktualita 29.11.2016 - 11:53
STÁTNÍ ZKOUŠKY z dějin umění se konají 19. a 20.dubna. Přihlášky podávejte do 1.dubna na KTDU (kab.č.28.) k rukám paní Vlasákové. Aktualita 08.02.2011 - 13:30 katedra teorie a dějin umění
Seminář T. Nekvindové v úterý 17. 5. 2016 se z důvodu pracovní cesty ruší. Aktualita 17.05.2016 - 08:29