Poslední příspěvky

nadpis typsort icon změna kategorie
Přednáška Dějiny umění od konce 18. stol. do 2. svět. války a Seminář I. Otty M. Urbana tento týden, 21. a 23. října, neproběhnou z důvodu zahraniční cesty. Aktualita 21.10.2014 - 12:15 katedra teorie a dějin umění
UPOZORNĚNÍ: Vyzvedněte si, prosím, indexy ! Aktualita 05.10.2010 - 08:04 studijní oddělení
UPOZORNĚNÍ - AJ – prof. Součková: Z důvodu nemoci se hodina AJ 15. dubna nekoná! Mírně a středně pokročilí, 2. ročník. Děkuji za pochopení. Aktualita 15.04.2013 - 09:26
Zveřejnění teoretické dokumentace diplomových prací studentů AVU dle zákonné povinnosti od 29. 5. v Akademickém klubu AVU Aktualita 29.05.2012 - 08:29
Seminář III.- PhDr. Terezie Nekvindová, Ph.D. - seminář Médium výstavy se 21. února nekoná. Aktualita 20.02.2017 - 10:42 rozvrhy, katedra teorie a dějin umění
Přednáška PhDr. P. Morganové - České umění 20.stol. se tento týden nekoná. Přednáškový cyklus pokračuje dle rozvrhu 12.ledna 2012. Aktualita 05.01.2012 - 13:57 katedra teorie a dějin umění
Seminář IV. - Václav Magid - dne 17. 10. se seminář z důvodu zahraniční cesty konat nebude. Aktualita 18.10.2016 - 14:48 rozvrhy, katedra teorie a dějin umění
Přednáška a seminář Tomáše Pospiszyla se dne 23.března z důvodu nemoci konat nebudou! Aktualita 22.03.2016 - 20:10
Pro 1.ročník: Přednášky z dějin architektury byly ukončeny. V posledním dubnovém týdnu a v květnu se přednášky nekonají z důvodu pracovního zaneprázdnění mimo Prahu... Aktualita 21.04.2011 - 12:08 katedra teorie a dějin umění
Seminář T. Nekvindové v úterý 13. 10. se pro nemoc neuskuteční. Aktualita 12.10.2015 - 10:28
Světové umění po roce 1945 Tomáše Pospiszyla - zápočtové termíny předmětu se uskuteční 7. ledna od 14.00 a 14. ledna od 16.00 v místnosti 28 (Katedra teorie a dějin umění). Aktualita 06.01.2015 - 17:50 katedra teorie a dějin umění
Výzva k předkládání výstavních projektů do GAVU - uzávěrka 3. 12. 2010 Aktualita 18.11.2010 - 13:14
DU V. - Pavlína Morganová - přednáška se 21. března nekoná z důvodu zahraniční cesty Aktualita 15.03.2019 - 11:32 rozvrhy, katedra teorie a dějin umění
AKTUÁLNÍ ZKOUŠKOVÉ TERMÍNY - září Aktualita 10.09.2018 - 12:57 rozvrhy, katedra teorie a dějin umění
Výsledky 2. kola přijímacího řízení do doktorského studijního programu pro ak. rok 2014/15 budou známy dle studijního řádu a řádu doktorského studia do 30 dnů od konání druhého kola přijímacího řízení... Aktualita 14.05.2014 - 15:45 studijní oddělení
Vybrané kapitoly středověkého umění PhDr. Jitky Vlčkové se z důvodu služební cesty nekonají ve dnech 24. a 31. října. Výuka bude probíhat opět až 7. listopadu dle rozvrhu. Aktualita 30.10.2013 - 14:37
Zápočtové termíny - Úvod do geometrie a perspektivy - L. Končinský Aktualita 29.12.2017 - 20:59 rozvrhy, katedra teorie a dějin umění
DU II. - informace ke zkoušce LS 2017 Aktualita 22.05.2017 - 11:47 rozvrhy, katedra teorie a dějin umění
Akademický senát AVU dne 5. 12. odsouhlasil přípustnost návrhu na odvolání rektora PhDr. J. T. Kotalíka, CSc. Na následujícím jednání Akademického senátu dne 9. 1. 2013 bude zahájena diskuze k předloženému návrhu. Aktualita 18.12.2012 - 12:05 úřední deska
Změna provozní doby v letním semestru školního roku 2011/2012! Aktualita 12.03.2012 - 16:54 prorektor pro studijní záležitosti