Odborná exkurze

P
Přednášející: PhDr. Štěpán VÁCHA Ph.D.

Odborná exkurze na Jižní Moravu je naplánovaná na termín 28. - 30. dubna.
Exkurze proběhne pod vedením doc. PhDr. Jiřího T. Kotalíka, CSc., PhDr. Štěpána Váchy, Ph.D. a doc. Tomáše Pospiszyla, Ph.D.
Podrobný harmonogram bude upřesněn v průběhu mesíce února.
Přihlášky je možné vyřizovat s Annou Vlasákovou, KTDU AVU