Žádost o přístup do školy nad rámec běžné otevírací doby

Žádosti s vyjádřením a stanoviskem vedoucího pedagoga odevzdávejte výhradně na technickém oddělení.