Aktuální informace k antigennímu testování na AVU

Od 17. března je možné vykonávat práci na pracovišti jen tehdy, jestliže jste podstoupili v předchozích sedmi dnech antigenní nebo PCR test na koronavirus, jehož výsledek je negativní.
 
Dané opatření se nevztahuje na home office, a dále na ty z Vás, kteří jste v posledních 90 dnech prodělali onemocnění COVID-19 (počítáno od prvního pozitivního testu, prokazuje se čestným prohlášením anebo ti, kteří byli očkováni (po 14 dnech od poslední potřebné dávky, prokazuje se očkovacím certifikátem). Více podrobností viz opatření Vlády ČR z 5. března, zde).
 
Testování bude probíhat v přistaveném sanitním voze na zahradě hlavní budovy (mezi Klubem a Školou architektury) jednou týdně v předem vyhlášené termíny:
úterý 27. 4. (od 11:30 do 13:30)
úterý 4. 5., 11. 5., 18. 5., 25. 5. (od 9:00 do 11:00)

Na každé testování si vždy elektronicky předem vyplňte osobní údaje na následujícím odkaze: www.covid-ghc.com
(u typu testu vyberte Antigenní test zdarma, u odběrového místa externí odběr).

Na nejbližší testování se zatím prosím registrujte pomocí rezervačního systému, kde si vyberete konkrétní čas. Po odeslání registrace Vám do e-mailu přijde potvrzení. Termín je možné následně stornovat a uvolnit místo dalším zájemcům.
 
Testování na AVU slouží pouze zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří střídají home office s nutnou docházkou na pracoviště, a dále pedagogům a pedagožkám, kteří vedle individuálních konzultací realizují distanční výuku z prostor školy. Od 26. 4. je testování na AVU umožněno také studentům a studentkám posledních ročníků. Platí pro ně stejné podmínky jako pro zaměstnance.

Na testování na AVU: 

  • nechoďte, pokud cítíte na sobě jakékoliv příznaky virového onemocnění (zejména zvýšená teplota, bolest hlavy, rýma a kašel, ztráta čichu a chuti). V tomto případě Vás žádáme, zůstaňte doma. Pokud se příznaky rozvinou a zesílí, kontaktujte svého praktického lékaře.
  • v případě pozitivního výsledku testu, při odběru zajištěném na AVU, Vám zdravotnický tým sdělí další postup a nastoupíte do domácí izolace. Pokud Vám bude pozitivní výsledek dalším šetřením potvrzen, sdělíte z domova tuto skutečnost panu kvestorovi (kvestor@avu.cz; tel. 773 064 259) a budete kontaktovat svého praktického lékaře.

Na závěr si dovolujeme zopakovat několik důležitých bodů:

  • antigenní testování na AVU je zatím určeno pouze pro zaměstnance a zaměstnankyně AVU (tj. pracovní úvazek na pracovní smlouvu, DPP, DPČ) a studenty a studentky posledních ročníků.
  • provedení antigenního testu na AVU je nabízenou možností (nikoliv tedy povinností). Povinností je mít průkazné dokumenty při vstupu do prostor AVU.
  • testování na AVU je zajišťováno externím poskytovatelem zdravotnických služeb, společností GHC Genetics. Zdravotnický personál provádí antigenní test formou výtěru z nosní dírky. Testy probíhají v režimu úhrady ze zdravotního pojištění, na které máme všichni každé tři dny nárok zdarma – pokud tedy souběžně docházíte do veřejně přístupných odběrových center, je třeba počítat s dostatečnými intervaly mezi testy. AVU hradí výjezd testovacího týmu a další náklady spojené s administrací testu.
  • všichni zaměstnanci i studenti vstupující do budov AVU se zapíší do evidenční knihy, kam uvedou datum posledního provedení antigenního testu či existenci jiných průkazných dokumentů. Čas příchodů a odchodů se nezapisuje. Zápis do knihy slouží pouze jako nutná evidence povinného otestování.
  • zaměstnanci externích firem a studenti a studentky jiných než posledních ročníků, kteří musí být přítomni v prostorách školy (např. při konzultaci, při zkoušce, návštěvě dílen, při vyzvedávání výtvarných potřeb aj.), si zajišťují otestování sami. Testovací termíny ve škole pro ně nejsou určeny. Jejich přístup do školy podléhá stejným pravidlům, jako přístup zaměstnanců školy (viz níže, kromě zápisu do evidenční knihy potvrzení o provedení antigenního testu s negativním výsledkem, provedeném očkování, popř. čestné prohlášení o prodělaném onemocnění Covid-19). Výjimka je pouze při předání či vyzvednutí nářadí nebo studijních materiálů "mezi dveřmi", v tomto případě test není vyžadován.
  • antigenní či jiný typ testu na zjištění antigenu viru SARS-CoV-2 lze podstoupit i v jiných zdravotnických zařízeních (je třeba je vždy zaregistrovat na konkrétní termín):

Anygence – odběrová místa buď v Revoluční ulici 30, Praha 1 nebo Holešovická tržnice, Hala č. 13, Praha 7 https://scan.anygence.com/
Prevedig – odborové místo Pelléova 244/9, Praha 6 https://testynacovid.cz/?pg=objednavka&vysetreni=antigen&odberne-misto=16
Přehled všech odběrových míst: https://koronavirus.mzcr.cz/testovani/

Provoz všech budov AVU bude od pondělí 26. 4. rozšířen na dobu pondělí až pátek 8:00 – 20:00.