Ateliér hostujícího umělce – Šaloun: Anetta Mona Chișa

post- Covid letní semestr AR 2020/2021

Dlouhodobější ateliérové téma zkoumání vztahu mezi současnou výtvarnou praxí a avantgardou v letním semestru povede Anetta Mona Chișa, jejíž přednáška se uskuteční 16. února 2021 ONLINE na Youtube kanálu AVU Stream a na Zoomu. 

Anetta Mona Chișa je umělkyně pracující na rozhraní několika médií (socha, video, jazyk, performens). V roku 2000 absolvovala studium na VŠVU v Bratislavě a od 2003 do 2011 působila jako odborná asistentka v Ateliéru nových médií I na AVU pod vedením prof. Michaela Bielického. V roce 2016 vedla Ateliér IN na VŠVU v Bratislavě jako hostující umělkyně a od roku 2018 působí jako pedagožka na Prague College. Svými pracemi zkoumá prostředí, jazyk a technologie, jejich politiku a materialitu, často z pohledu činitelů, jako jsou minerály, prach, rostliny nebo pixely. V poslední době se zajímá o nehylomorfní modely sochařství a o potenciál hmoty měnit se v čase. Její díla a projekty spolupráce byly vystaveny mezinárodně, například v n.b.k. Berlín, MoCA Miami, MUMOK Vídeň, The Power Plant Toronto, Schirn Kunsthalle Frankfurt, Taipejské bienále, Moskevské bienále a Benátské bienále mezi jinými.

Odkazy:

http://www.chitka.info
https://www.artlist.cz/anetta-mona-chisa-4786/
https://artycok.tv/artist/chisa-anetta-mona
https://anettamonachisa.tumblr.com
https://vimeo.com/user86612182
https://www.youtube.com/watch?v=ZRc9KLAOOOc

Přihlášky na stáž je možné podávat do 18. února 2021 na zahraničním oddelění AVU. Výuka začína 18. února v Šalounově ateliéru, Slovenská 4, Praha Vinohrady. Výuka bude probíhat v anglickém jazyce. Stáž v Ateliéru hostujícího umělce je bezplatná pro studenty všech uměleckých škol. Přihlásit na stáž se můžete na studijním oddělení AVU, U Akademie 4, Praha 7. Pro více informací ohledně stáže v AHU prosím kontaktujte asistenta MgA. Tomáše Džadoně tomas.dzadon@avu.cz tel.: 731 577 153

Sledujte nás na Facebooku: https://www.facebook.com/SalounStudio

The Studio of the Visiting Artist – Šaloun

Anetta Mona Chișa
Post -Covid Summer semester AY 2020/2021

For the winter semester 2020/21 the studio of the visiting artist will be led by Anetta Mona Chișa, continuing on the long-term theme of the studio in exploring the relation-ship between contemporary art practice and the avant-garde. 

Anetta Mona Chișa is a visual artist working in sculpture, video, language and perfor-mance. She graduated from the Academy of Fine Arts in Bratislava in 2000. From 2003 to 2011 she worked as assistant teacher at the Academy of Fine Arts  in the Studio of New Media I under the guidance of prof. Michael Bielický. In 2016 she was teaching as a guest artist at the Academy of Fine Arts in Bratislava (Studio IN). Since 2018 she has been work-ing as associate lecturer at Prague College. Her work explores environments, language, technologies and their politics and materialities, often from the point of view of agents such as minerals, dust, plants or pixels. Lately she is interested in non-hylomorphic mod-els of sculpting and in the potential of matter to change in time. Her works and collabora-tive projects have been exhibited in across the world, from n.b.k. Berlin, MoCA Miami, MuMoK Vienna, The Power Plant Toronto, Schirn Kunsthalle Frankfurt to Taipei Biennale, Moscow Biennale and the 54th Venice Biennale among others. 

Links:

http://www.chitka.info

https://www.artlist.cz/anetta-mona-chisa-4786/
https://artycok.tv/artist/chisa-anetta-mona
https://anettamonachisa.tumblr.com
https://vimeo.com/user86612182
https://www.youtube.com/watch?v=ZRc9KLAOOOc

The lecture takes place on 16th of February 2021 online on Youtube channel AVU Stream.  Applications have to be submitted before 18th of February 2021 at the AVU International Department. 

The programme starts on 18th of February at studio of Ladislav Šaloun, Slovenská 4, Pra-gue 2.

(depends on actual COVID situaction and govermental restriction) Teaching will be held in English. For more information about the program, please contact the associate assistant MgA.Tomáš Džadoň, tomas.dzadon@avu.cz, cell.: +420 731 577 153

https://www.facebook.com/SalounStudio/