Ateliér hostujícího umělce AVU - Výzva na stáž pro studenty v zimním semestru 2017/2018

Ateliér hostujícího umělce AVU
Výzva na stáž pro studenty v zimním semestru 2017/2018
 

Oleksandr Burlaka (UA)
Oleksandr Burlaka (nar. 1982 v Kijevě, Ukrajina) diplomoval na Fakultě Architektury Kijevské National University of Construction and Architecture. Burlaka je architekt a umělec; člen Grupa predmetiv, skupiny Melnychuk-Burlaka, interdisciplinární kurátorské asociace Hudrada. V Roce 2013 byl mezi 20 umělci nominovanými na PinchukArtCentre Prize 2013 v Kijevě.
Aktivity v rámci skupiny Melnychuk-Burlaka (založeno v spolupráci s Ivanem Melnychukem, architekt, nar. 1982) jsou zaměřené na to jak architektonické dědictví a urbanizmus v post – sověstské době jsou transformovány nebo dokonce vymazávány z naší kolektívní paměti. Vystudovaní architekti Melnychuk a Burlaka zkoumají pozici, roli a odpovědnost architektú v dnešní době.
Burlaka se spolupodílel na slavné knize o architektuře Sověstkého svazu SOVIET MODERNISM 1955-1991: Unknown story (vyd.  Architekturzentrum Wien), kde měl na starosti výzkum a zběr materiálu, a také na výstavách které kurátorovali Georg Schöllhammer a  Ruben Arevshatyan Tresspassing Modernities (SALT Galata Istanbul) ;  A Parallel Modernity (Garage Museum of Contemporary Art, Moscow) and Soviet Architecture 1956-1991 (Centro Cultural Sao Paulo).
Oleksandr Burlaka je jedním z autorú Kyivproject – mapy o kijěvské sověstké moderně (Kyiv Soviet Modernist Buildings), realizované v spolupráci s ukrajinským centrem SPACES.
Burlaka pracuje taky na poli designu a fotografie.
Prezentace práce: http://cargocollective.com/burlaka
Vimeo: https://vimeo.com/user993865
Flickr: https://www.flickr.com/photos/21362700@N00/
 
POZOR ZMĚNA!
V zimním semestru akademického roku 2017/2018 bude stáž probíhat od 2.11. do 19.12. Výuka na stáži v zimním semestru trvá zpravidla 7 týdnů a je ukončena zápočtem. Zápočet zapisuje vedoucí pedagog domovského ateliéru na základě písemné charakteristiky aktivit studenta od hostujícího umělce a studentem předložené dokumentace výsledků stáže (výstavy). Student pak pokračuje ve výuce v daném semestru ve svém domovském ateliéru. Pro detailní informace viz Pravidla stážování.
 
Úvodní přednáška Oleksandra Burlaky se uskuteční dne 30.10.2017 v 18.00 v aule AVU.
Program v ateliéru hostujícího pedagoga v Šalounově vile, Slovenská 4, Praha 10, začíná 2.11.2017.
Deadline pro podávaní přihlášek je 2.11. 2017
Stáž v Ateliéru hostujícího umělce je bezplatná pro studenty všech uměleckých škol.
Přihlásit se na stáž múžete na studijním oddělení AVU, U Akademie 4, Praha 7
Pro víc informací ohledně stáže v AHU prosím kontaktujte asistenta MgA. Tomáše Ďžadoňě tomas.dzadon@avu.cz tel.: 731 577 153
Sledujte nás na Facebooku:
https://www.facebook.com/SalounStudio/
 
Studio of the Visiting Artist at AVU
Call for applications for winter semester 2017/2018


 
Oleksandr Burlaka (UA)
Oleksandr Burlaka (born 1982 in Kyiv, Ukraine) graduated from the Faculty of Architecture at Kyiv National University of Construction and Architecture. Architect and artist; member of Grupa predmetiv group, Melnychuk-Burlaka group, interdisciplinary curatorial association Hudrada. Burlaka was short-listed for the PinchukArtCentre Prize 2013, PAC, Kyiv.
Melnychuk-Burlaka group’s practice (with Ivan Melnychuk, architect, born 1982) is a critical reflection on how architectural heritage and the urban context in the post-Soviet space are transformed in, and sometimes erased from, our collective memory. Trained as architects they question and study the role, ideology and responsibility of architects today.
Burlaka contributed to a key publication about architecture in the Soviet Union.
SOVIET MODERNISM 1955-1991: Unknown story (publ. by Architekturzentrum Wien) where he was responsible for research and collecting materials;  exhibitions curated by Georg Schöllhammer with Ruben Arevshatyan Tresspassing Modernities (SALT Galata Istanbul) ;  A Parallel Modernity (Garage Museum of Contemporary Art, Moscow) and Soviet Architecture 1956-1991 (Centro Cultural Sao Paulo).
Oleksandr Burlaka is one of the authors of Kyivproject, a map of Kyiv Soviet Modernist Buildings, realized within SPACES project by the Ukrainian partner - CSM.
Burlaka also works in the field of design and photography.
Web:  http://cargocollective.com/burlaka
Vimeo: https://vimeo.com/user993865
Flickr: https://www.flickr.com/photos/21362700@N00/
Students interested in semester stay as well as pedagogues, alumni and public are invited to meet and learn about the art work of Oleksandr Burlaka on October 30, at 6pm in Aula AVU (3rd floor).
Studio of the Visiting Artist begins on November 2.  The program takes place at the Šaloun villa, Slovenská 4, Prague 10.
Applications have to be submitted before November 2 at the AVU International Department.
For more information about the program, please contact the associate instructor
MgA.Tomáš Džadoň, tomas.dzadon@avu.cz, cell.: +420 731 577 153
https://www.facebook.com/SalounStudio/