AVU pořádá Letní akademii malířskou pro veřejnost - již obsazeno

Letní akademie malířská, pořádaná Akademií výtvarných umění v Praze, se letos bude konat od 17. do 28. srpna (s volným víkendem 22.-23.8.). 
 
Účastníci budou letos rozděleni na začátečníky a pokročilé, cena kurzu je 8000 Kč. Výuka bude probíhat vždy 9-12, 13-17 h.
 
Přihlásit se můžete do 30. července 2020 na emailovou adresu: la@avu.cz. Kurzovné je nutno uhradit nejpozději do 4. srpna, a to na účet 3584260247/0100, variabilní symbol: 9960 (do poznámky prosím uveďte své jméno)