AVU PROTI ZLU

AVU PROTI ZLU
 
 
Naše společnost se primitivizuje a chce být zlá.
 
Důkazem jsou rasistické a nenávistné útoky posledních dnů.
Důkazem je tolerování i podněcování těchto útoků velkou částí společnosti.
Důkazem je výsměch a bagatelizace empatie a humanismu.
Důkazem je každodenní popularizace zloby.
Důkazem je distribuce strachu z nejvyšších míst politiky.
Důkazem je samotný fakt, že se takovéto věci vůbec dějí.
 
Jako rektor i pedagog Akademie výtvarných umění v Praze jsem proti projevům násilí a jejich toleranci. Plně podporuji postoje a iniciativy pedagogů, studentů a všech zaměstnanců naší školy, kteří se staví proti sílícímu zlu a nenávisti projevující se v naší společnosti.
 
Pevně a hluboce ctíme naše svobody a zásady demokracie, lidský respekt, důstojnost a solidaritu. Tyto hodnoty musíme nadále prosazovat a chránit.
 
Tomáš Vaněk
rektor a vedoucí pedagog ateliéru Intermedií III. na Akademii výtvarných umění v Praze
 
V Praze 9. února 2016