Etický kodex zaměstnance AVU

platný a účinný od 8. 1. 2020