Harmonogram akademického roku 2020/2021

Změny v harmonogramu akademického roku 2020/2021:

KLAUZURY
16. 6.         Studenti a studentky odevzdají písemné obhajoby (prostřednictvím MS Teams)
16. 6.         Pedagogové a pedagožky odevzdají písemný komentář (prostřednictvím MS Teams)
21. - 25. 6. Ročníkové postupové zkoušky / obhajoby ročníkových prací a kritické diskuse v ateliérech (fyzicky nebo v MS Teams)
25. - 27. 6. Dny otevřených dveří (škola zpřístupněná pro veřejnost, pokud to situace umožní)
28. 6.         Pedagogové a pedagožky odevzdají definitivní hodnocení studentů a studentek (podepsané na studijní oddělení nebo odeslané e-mailem s podpisem)

DIPLOMOVÉ PRÁCE
Obhajoby budou probíhat ve dvou termínech, v červnu a v září 2021.
Podrobné informace pro diplomanty a diplomantky se všemi termíny jsou uvedeny zde, níže uvádíme hlavní změny:
10. - 11. 6. a 14. - 15. 6.   Obhajoby diplomových prací (pro červnový termín)
7. - 10. 9.   Obhajoby diplomových prací (pro zářijový termín)
14. 9.         Vernisáž diplomantské výstavy
15. - 26. 9. Dny otevřených dveří v rámci diplomantské výstavy
23. 9.         Promoce
27. - 29. 9. Deinstalace diplomové výstavy

STÁTNÍ ZKOUŠKA Z DĚJIN UMĚNÍ A ARCHITEKTURY
13. 8.           Uzávěrka přihlášek na Státní zkoušku z dějin umění a architektury (na KTDU)
13. - 15. 9.   Státní zkouška z dějin umění a architektury