Informace o 15. ročníku Letní akademie pro dospělé 2016

Letní akademie se už po patnácté se bude konat po dobu deseti výukových dní na konci srpna 2016 a to v termínu středa 17.- sobota 27. 8. 2016, volná neděle 21. 8. 2016. Výuka probíhá mezi 9 – 12, 13 – 17 hod. a to i v sobotu. Neděle je volná. Jedná se o intenzivní, desetidenní kurz kresby a malby pro veřejnost s teoretickou přednáškou o současné malbě a promítáním fotodokumentace.

Cena kurzu 7.500 Kč.

Kurz je určen pro začátečníky i pokročilejší různého věku, od středoškoláků výše. Přístup k uchazečům je individuální. Uchazeči mají k dispozici stojany, kreslířské podložky – prkna, balicí papír. Malířské pomůcky je však nutné přinést s sebou.

Zadávané úkoly jsou logicky řazené dle náročnosti, zpracovávané kresbou až po malířské techniky, jako je olej, akryl, tempera, akvarel apod. K dispozici je živý model, učíme perspektivu, proporce, kompozici, nauku o barvě, využití světla, stínu k iluzivnímu vyjádření objemu a hmoty, atp.

Výuka probíhá ve velkých, prosvětlených malířských ateliérech AVU, v budově školy je prodejna výtvarných potřeb.

Přihlásit se můžete do poloviny července na adrese: kamila.hrdinova@avu.cz

KB Praha 7, č. účtu: 3584260247/0100, variabilní symbol: 9960

Platbu prosím proveďte do 1. 8. 2016. Po tomto datu budou osloveni náhradníci.
 
Ved. Letní akademie:
Doc. Roman Franta, +420 603 345 661, RF@romanfranta.cz