JE ZVLÁŠTNÍ OKAMŽIK, KDY VĚC, KTERÁ AŽ DOTUD MĚLA OBRYS A TVAR, ZTRATÍ SVÉ PEVNÉ SKUPENSTVÍ