KODÁDA RUDÁ A MEDZEBA HOLATÁ / JE KRÁSNÉ, KDYŽ SE RODINA SEJDE U VEČEŘE