Konzultace pro zájemce o studium v ateliéru Intermédia II

Konzultace pro zájemce o studium / Consultations for applicants
 
Konzultace pro zájemce o studium v ateliéru INTERMEDIA II. probíhají každý čtvrtek od 15:00 do 16:00. V případě zájmu nás prosím předem kontaktujte na emailové adrese.

Consultations for applicants to the INTERMEDIA II. studio take place every Thursday from 15:00 to 16:00. If you are interested, please contact us in advance at the email address.