Letní akademie pro děti v roce 2021

Letní akademie pro děti pořádaná Akademií výtvarných umění se letos bude konat ve dvou termínech: 5.-9.července a 12.-16.července 2021 v Moderní galerii AVU, U starého výstaviště 188, Praha 7.
 
Hlavní náplní kurzu je uvedení do problematiky základních malířských a kreslířských technik a seznámení s principy komponování obrazu. Hravou formou se děti na základě příkladů z dějin umění seznamují s materiálem a rozvíjejí vlastní výtvarnou citlivost, prohlédnou si prostředí AVU a v rámci hry se dotknou například i forem jako instalace, performance nebo video.
 
Letní akademie pro děti bude v daných termínech probíhat každý den od 9 do 15.30 hodin, kurzovné činí 4000,- Kč (včetně materiálu). Oba kurzy jsou určeny dětem od 6 do 16 let, s tím, že skupiny budou stejně jako v loňském roce smíšené. 
 
V souvislosti s vývojem pandemie Covid-19 si AVU vyhrazuje právo vyžadovat před nástupem do kurzu negativní antigenní test či v návaznosti na aktuální opatření kurz zrušit, v takovém případě vám bude navráceno kurzové. Podrobné informace budou dostupné před začátkem kurzu.
 
Přihlášky na Letní akademii zasílejte, prosím, na e-mail lad@avu.cz nejpozději do 7.6.2021. 
Kurzovné je možné uhradit nejpozději do 10. 6. 2021 na číslo účtu 3584260247/0100, VS: 9971 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte). Účast v kurzu je závazná až po uhrazení poplatku na bankovní účet.
V případě dotazů se obracejte, prosím, na e-mail lad@avu.cz.