Letní akademie sochařská v roce 2021

Letní akademie sochařská se letos na Akademii výtvarných umění v Praze bude konat od 23. do 29. srpna 2021, výjimečně v unikátních historických prostorách Šalounova ateliéru, Slovenská 2499/4, Praha Vinohrady.
 
Intenzivní sedmidenní kurz sochařského portrétu dle živého modelu povedou MgA. Marek Škubal, Ph.D. a MgA. Tereza Eisnerová. Je určen zájemcům od patnácti let, a to jak začátečníkům, kteří se chtějí blíže seznámit se sochařskou tvorbou a její historií, tak pokročilým adeptům sochařství, kteří se chtějí zdokonalit v portrétní tvorbě, nebo se připravují k přijímacím zkouškám na umělecké vysoké školy. Výstupem kurzu bude profesionální fotodokumentace vymodelované portrétní busty od fotografa Radka Dětinského.
 
Cena kurzu je 8000,- Kč (včetně materiálu), výuka je vždy sedmihodinová 9–12, 13–17 hod. 
Kurz je limitován maximální počtem osmi účastníků.
 
V souvislosti s vývojem pandemie Covid-19 si AVU vyhrazuje právo vyžadovat před nástupem do kurzu negativní antigenní test či v návaznosti na aktuální opatření kurz zrušit, v takovém případě vám bude navráceno kurzové. Podrobné informace budou dostupné před začátkem kurzu.
 

Přihlásit se můžete nejpozději do 2.8.2021 na e-mail las@avu.cz. Kurzovné je možné uhradit nejpozději 4. 8. 2021. Platbu uhraďte, prosím, na účet 3584260247/0100, variabilní symbol 19967 (do poznámky uveďte své jméno). 
 
Účast v kurzu je závazná až po uhrazení poplatku na bankovní účet. V případě dotazů se obracejte, prosím, na e-mail las@avu.cz.