Nabídka a rozvrh volitelných předmětů na UMPRUM v LS 2017/2018

Pokud mají studenti AVU zájem docházet v letním semestru na volitelné předměty z nabídky UMPRUM, pak je nutné se k tomuto studiu zapsat na studijním oddělení UMPRUM, náměstí Jana Palacha 80, Praha 1 v úředních hodinách (www.vsup.cz). Začátek letního semestru je  v pondělí 19. 2. 2018. Registrovat se musí i ti studenti, kteří na UMRPUM pokračují ze zimního semestru 2017/18. Pokud tak studenti neučiní, bude jim studium volitelného předmětu ukončeno. Pro zápis nepotřebujete index, ale jen potvrzení o studiu.

Anotace naleznou studenti zde: http://sp.vsup.cz/cs/volitelnepredmety.html