Památkový postup – příkladný komplexní petrografický průzkum hlavního oltáře katedrály sv. Víta, Vojtěcha a Václava v Praze

 
Cílem památkového postupu je presentovat petrografický rozbor jako výsledek komplexního bádání přinášejícího: 1) poznání povahy kamenného materiálu z objektů kulturního dědictví formou detailního petrografického rozboru, provedeného specialistou – geologem – řadou analytických metod; 2) interpretaci možných zdrojových oblastí přírodního kamene; 3) poznání o formách a příčinách rozpadu (zvětrávání a degradace) přírodního kamene pomocí detailního laboratorního studia kombinujícího metody petrografického rozboru a analytického studia. Památkový postup byl ověřen při provedení materiálového a petrografického průzkumu hlavního oltáře Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě v roce 2015.
Oblast využití tohoto památkového postupu je při předrestaurátorských materiálových průzkumech památek, na nichž byl použit přírodní kámen.
Památkový postup je určen širšímu okruhu specialistů, kteří se podílejí na předrestaurátorských materiálových průzkumech památek. Jedná se nejen o specialisty – geology, kteří provádějí samotný rozbor přírodního kamene z památek, ale též specialisty, kteří rozbor zadávají a kteří výsledky průzkumu potřebují pro volbu vhodné strategie restaurování – tedy restaurátory a technology. Těmto specializacím by měl památkový postup posloužit při formulování požadavků na typ rozboru a při interpretaci jeho výsledků.