PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D. - Životopis

doc. PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D.
 
 
e-mail: pavlina.morganova@avu.cz
                       
 
Studium:
2006       PhD. a PhDr. v oboru dějiny umění, FF UK, Praha
1997         magisterský diplom v oboru dějin umění, FF UK, Praha
 
Pedagogická a vědecká činnost:
2017‒              prorektorka pro umění, vědu a rozvoj AVU
2016‒              přednáška České umění po roce 1945, Akademie výtvarných umění v Praze
2014–2016      prorektorka pro studijní záležitosti AVU
2013–              vedoucí Vědecko-výzkumného pracoviště AVU
2012–2014      seminář Umění po roce 1945, Akademie výtvarných umění v Praze
2010–              přednáška České umění 20. století, Akademie výtvarných umění v Praze
2009–2011     Study abroad program University of Washington
2004–2010     úvod do dějin umění, Anglo-americká vysoká škola v Praze
1997–              vědecko-výzkumná pracovnice, VVP AVU
 
Kurátorská činnost:
2016    Independent Research of Subjectivity, 4+4 dny v pohybu, Praha
2014    Někdy v sukni / Umění 90. let, Moravská galerie v Brně; Galerie hl. m. Prahy
2012    Začátek století / Beginning of the Century, Západočeská galerie v Plzni, Masné krámy; Galerie výtvarného umění v Ostravě
2011    35 let 7000 kilometrů / Lumír Hladík a Jiří Kovanda, Galerie SVIT, Praha
2008    projekt Artscape (www.artscape.cz)
2007    spolupráce na výstavě Fluxus East / Fluxus-Netzwerke in Mittelosteuropa, Künstlerhaus Bethanien, Berlín
2005    Insiders/ Nenápadná generace 2. pol. 90. let, Dům umění m. Brna, Dům pánů z  Kunštátu; FUTURA, Praha
2003    5 žen a 5 otázek, Galerie Jelení, Praha
2001    Akční Praha, Galerie NoD, Praha
 
Stipendia a ocenění:
2013    Umělecká cena města Plzně v kategorii Kulturní událost roku (výstava Začátek století)
2012    Getty Foundation International Travel Grant           
2007    ISCP, New York (kurátorská rezidence)
 
Konference a sympozia:
2020    Places of Exchange, Scholars Convenient ve Walker Art Center, příprava mezinárodní výstavy The Captive Mind, Minneapolis, USA.
2019    Mezinárodní konference Exhibitions as Sites of Artistic Contact during the Cold War, Iasi, Rumunsko.
Mezinárodní konference Exhibition Histories: New Perspectives, Varšava, Zacheta.
2018    Mezinárodní konference Revisiting Heritage, Muzeum Narodowe w Warszawie, Arton Fondation, Varšava.
Mezinárodní konference Theorizing the Geography of East-Central European Art, Piotr Piotrowski Center for Research on East-Central European Art, Poznaň.
Mezinárodní konference Conference „State (Re)Construction and Art in Central and Eastern Europe 1918-2018”, Evropské centrum Varšavské univerzity, Královský zámek Varšava.
2017    Mezinárodní sympozium Through a Forest Wilderness, Postupim, 1.−2. 9. 2017.
2016    Mezinárodní konference Doing Performance Art History, A congress of Actors and Observers, Zürich.
2014    102. výroční konference College Art Association, Chicago (garant sekce Performance Art in Central and Eastern Europe).
2013    Mezinárodní symposium Long Sixties, Ludwig Museum Budapešť.
Konference Akce a reakce, Katedra výtvarné výchovy Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci.
2011    Konference AICA Nulté roky / Od Priestoru po Beskida, Bratislava, Slovensko.
2010    Mezinárodní seminář Art History on the Disciplinary Map in East-Central Europe, Brno, Masarykova univerzita a Sterling and Francine Clark Art Institute.
2008    Sympozium o antologiích českého a slovenského umění 2. poloviny 20. Století, Akademie výtvarných umění v Praze.
Mezinárodní sympozium Na križovatke kultur? Stredná Europa a umenie  20. storocia, Slovenská národní galerie, Bratislava.
 
 
Přednášky:
2019    Art History of the Place, Katolische Privat Universität Linz, přednáška v rámci cyklu Global Art history, Linz.
2016    České akční umění 60.-70. let, Centrum současného umění v Moskvě, Moskva.
2015    Film and Video in Czech Performance Art, České centrum New York, New York.
2014    Czech Action Art, C-MAP, Central and Eastern Europe Group session, Muzeum moderního umění, New York.
2013    Místo v akčním umění, Středy na AVU, Praha.
Přednáška v rámci cyklu Dějiny kurátorství současného umění, Ústav pro dějiny umění, FF UK, Praha.
2009    Místa počinu, Galerie Školská, Praha.
 
 
Publikační činnost (výběr):
 
Pavlína Morganová – Terezie Nekvindová – Dagmar Svatošová, Výstava jako médium. České umění 1957−1999, VVP AVU, Praha, 2020.
Pavlína Morganová, Bytové výstavy: médium neoficiálního umění sedmdesátých až osmdesátých let, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 2018, č. 25, s. 72−97.
Pavlína Morganová, Performance Art: Remembered, Photographed and Filmed, Exhibited, Sometimes Re-enacted, in: Revisiting Heritage, Arton Foundation, Varšava 2019, s. 127−134.
Pavlína Morganová, Abstraction and the State. The Taboo of Abstract Art in Socialist Czechoslovakia in the 1950s and the 1960s, in: Dorota Monkiewicz (ed.), The Avant-garde and the State, katalog výstavy, Muzeum Sztuki, Łodz 2018, s. 260−271.
Pavlína Morganová, Kateřina Šedá in the Space Between Life and Art, in: Kateřina Šedá, UNES-CO company catalog and interim report on the organization’s activities, katalog výstavy, La Biennale di Venezia, 16. Mostra Internazionale di Architettura, Partecipazioni Nazionali, Brno 2018, s. 206−209.
Pavlína Morganová, Možliwości interpretacji sztuki akcyjnej, Dyskurz, 2017, č. 23, s. 70‒101.
Pavlína Morganová, Nu ar exista Kovanda fără Miler (There Would Be No Kovanda without Miler), Revista ‒ ARTA, 2016, č. 20‒21, s. 25‒27.
 
Pavlína Morganová, Otevřete okno a ničím nerušeni naslouchejte skladbě komponované životem. Několik otázek Robertu Wittmannovi, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 2015, č. 19, s. 46‒74.
 
Pavlína Morganová, Procházka akční Prahou / Akce, performance, happeningy 1949 – 1989, VVP AVU, Praha 2014.
 
Pavlína Morganová, Czech Action Art / Happenings, Actions, Events, Land Art, Body Art and Performance Art Behind the Iron Curtain, Karolinum Press ve spolupráci s University of Chicago Press, Praha 2014.
 
Pavlína Morganová (ed.), Někdy v sukni / Umění 90. let, Moravská galerie a Galerie hl. M. Prahy, Brno 2014.
 
Pavlína Morganová, „Bez názvu“, in: Jiří Kovanda / Ještě jsem tu nebyl, Muzeum Wspólczesne Wroclaw 2013, s. 19−28.
 
Pavlína Morganová, „Smysl slova spočívá v jeho použití, Jiří Kolář – Yoko Ono“, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 2013, č. 15, s. 34−57.
 
Pavlína Morganová (ed.), Začátek století, Arbor vitae a Západočeská galerie v Plzni, Řevnice−Plzeň 2012.
 
Pavlína Morganová, „Možnosti interpretace akčního umění,“ in: Wittlichovi. Sborník žáků k 80. narozeninám Petra Wittlicha, Marie Rakušanová, ed., Karolinum, Praha 2012, s. 227−249.
 
Pavlína Morganová, „Místa činu, akční umění 60. a 70. let,“ in: Místa počinu, Ondřej Horák ed., Praha: Komunikační prostor Školská 28, s. 53–62.
 
Pavlína Morganová, „České výtvarné umění v období transformace. Vztahy umění a „angažovanosti“, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 2010, roč. 4, s. 56−94.

Pavlína Morganová, „Od postmoderny k postprodukci,” in: Mezi první a druhou moderností. Ostrovy odporu. 1985–2012, Jiří Ševčík – Edith Jeřábková, eds., VVP AVU, Praha 2011, s. 111−124.
 
Pavlína Morganová, „Problematika pojmů v českém akčním umění,” Opuscula Historiea Artium, 2011, č. 60, s. 30−40.
 
Jiří Ševčík − Pavlína Morganová − Terezie Nekvindová − Dagmar Svatošová (eds.), České umění 1980−2010. Texty a dokumenty, VVP AVU, Praha 2011.
 
Pavlína Morganová, Lumír Hladík, Galerie SVIT, Praha 2011.
 
Pavlína Morganová, Akční umění, Nakladatelství J. Vacl, Olomouc 2009 (druhé doplněné vydání).
 
Pavlína Morganová, „Je možné připravit dobrou antologii ze špatných textů?,” in: (A) symetrické historie – zamlčené rámce a vytěsněné problémy, VVP AVU, Praha 2008, s. 167–172.
 
Pavlína Morganová, „Fotografie a performance,” Fotograf, č. 11, 2008, s. 3–5.
 
Pavlína Morganová, „Praha – New York 19. 9. 2008 / Rozhovor s Marinou Abramović,”  Fotograf, č. 11, 2008, s. 110–112.
 
Pavlína Morganová, „Fluxus in the Czech Period Press,” in: Fluxus East / Fluxus–Netzwerke in Mittelosteuropa, Petra Stegman, ed., Künstlerhaus Bethanien, Berlin 2007, s. 177−195.
 
Pavlína Morganová (ed.), Insiders / Nenápadná generace druhé poloviny 90. let, Dům umění města Brna, Brno 2005. 
 
Pavlína Morganová, „České akční umění / Problémy s pojmy,“ in: Na križovatke kultúr? Stredná Európa a umenie 20. storočia, SNG, Bratislava 2002, s. 119−128.
 
 
Jiří Ševčík − Pavlína Morganová − Dagmar Dušková (eds.), České umění 1938 – 1989 / Programy, kritické texty, dokumenty, Academia, Praha 2001.
 
Pavlína Morganová, „Historie českých festivalů performance,” in: Pražský parní válec 2000, Praha 2000, s. 5−7.
 
Pavlína Morganová, „Podoby oficiální kultury,” in: Programy a impulzy / České umění 1939 – 1999, VVP AVU, Praha 2000, s. 36–43.
 
Pavlína Morganová, „České akční umění 60. let v dobovém tisku,” in: Akce, slovo, pohyb, prostor / Experimenty v umění šedesátých let, Vít Havránek, ed., Galerie hl. m. Prahy, Praha 2000, s. 54–60.
 
Pavlína Morganová, Akční umění, Votobia, Olomouc 1999.