Projekt AVUEDU+ Zvyšování kvality vzdělávání na Akademii výtvarných umění v Praze

 
Název projektu: AVUEDU+ Zvyšování kvality vzdělávání na Akademii výtvarných umění v Praze
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013182
Příjemce: Akademie výtvarných umění v Praze
Harmonogram realizace projektu: 1. 4. 2019 – 31. 12. 2022
 
Projekt AVUEDU+ je definován ve vztahu k nejdůležitějším potřebám školy, jejichž cílem je zvyšování kvality vzdělávání na AVU. Projektem se zaměřujeme na posilování potřebných dovedností a zvyšování kvalifikace všech pedagožek a pedagogů i ostatních zaměstnanců AVU, zavedení praxe do studia architektury či posílení internacionalizace školy. Projektovými aktivitami chceme dále smysluplně a intenzivně prohlubovat spolupráci s našimi absolventy.