Rektor Akademie výtvarných umění v Praze vypisuje výběrové řízení na místa asistentů

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
 
 Rektor Akademie výtvarných umění v Praze vypisuje výběrové řízení na místa asistentů

  • Ateliéru Kresby
  • Sochařské přípravky (modelování pro všechny obory)
Požadavky :  vysokoškolské vzdělání v oboru, práce s počítačem, znalost anglického jazyka, výstavní činnost.

  • Ateliéru Nová média II
Požadavky : vysokoškolské vzdělání v oboru výtvarného umění se zaměřením na  nová média a časově závislá média, práce s kamerou, editování ve Final Cut (a víc), autorská účast na výtvarných a multimediálních projektech, výstavní činnost.

Přihlášky s CV a portfoliem s dokumentací vlastní tvorby zasílejte písemně na adresu :
AVU v Praze, Budíková, U Akademie 4, 170 22 Praha 7 -  do 30. srpna 2011.
 
                       
                                                       Doc.PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc.
                                                                 Rektor
 
 
V Praze dne 27. července 2011