Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého z Prahy 7, dekorativní vázy z atiky baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Strahově a sochy sv. Rocha