Seznam schválených oponentů diplomových prací pro akademický rok 2019/2020

Kontakty na oponenty má k dispozici KTDU.
Pokud chcete zvolit oponenta své dipolomové práce, který není na uvedeném seznamu, je zapotřebí zažádat o jeho schválení.

Univerzální žádost musí obsahovat následující:
Jméno a titul oponenta, e-mailovou adresu, telefon a korespondenční adresu.
Žádost podepsanou vedoucím pedagogem odevzdejte na KTDU ke schválení vedoucím KTDU.
Schválenou žádost si převezme Studijní oddelení AVU.