Specializovaná mapa s odborným obsahem „Mapa ložisek přírodního kamene České republiky“

 
Specializovaná mapa s odborným obsahem

Mapa ložisek přírodního kamene České republiky

Cílem specializované mapy s odborným obsahem je zobrazení historických lomů přírodního kamene České republiky v mapovém podkladu.
V mapovém podkladu v měřítku 1: 500 000 jsou zaneseny základní typy přírodního kamene na území České republiky využívané v sochařství a stavitelství. Jednotlivé typy jsou v mapě od sebe barevně odlišeny (viz legenda). Každé lokalitě lomu je přiděleno pořadové číslo, pod nímž je možno v přiložené databázi (tabulce ve formátu word) dohledat název lokality, stav lomu (činný, nečinný, apod.) a typ těženého přírodního kamene.