Společné prohlášení rektora Akademie výtvarných umění v Praze a Akademického senátu Akademie výtvarných umění v Praze