Strategický záměr AVU na roky 2021-2030

Strategický záměr byl se zástupci MŠMT projednán a schválen dne 10. 5. 2021.