Tělesná výchova a sport pro studenty AVU

Výuku volitelného předmětu Kurz tělesné výchovy zajišťuje Katedra tělesné výchovy Filosofické fakulty UK (KTV FF).

Studenti AVU, kteří mají zájem navštěvovat TV, si v rozvrhu http://ktv.ff.cuni.cz/vyuka/rozvrh/ vyberou kurz a přihlásí se tajemnici katedry KTV FF UK, paní Hrazdírové, na email vera.hrazdirova@ff.cuni.cz. Prosíme, hlaste se co nejdříve, ideálně do 12. 9. 2020, nejpozději do 19. 9. 2020.
Výuka v zimním semestru 2020/2021 začíná 5. 9. 2020 a končí 8. 1. 2020.

Studenti AVU mohou získat zápočet i tím, že se zúčastní sportovního kurzu – aktualizovanou nabídku naleznete na https://ktv.ff.cuni.cz/sportovni-kurzy/. V případě zájmu o účast se neváhejte obrátit na paní Hrazdírovou.
 
Pokud z nějakých důvodů nebudete TV navštěvovat, odhlaste se z příslušné hodiny, abyste neblokovali místo dalším zájemcům. V případě dvou výukových absencí bez omluvy můžete být vyučujícím z hodiny vyškrtnuti.

UPOZORNĚNÍ!
Na základě rozhodnutí krizového štábu UK nelze provádět prezenční výuku TV do 31.10.2020.  Z toho vyplývá, že do té doby nebude výuka probíhat prezenčně. 
UK má však vybrané hodiny online, případně vedené ne jako výuku, ale jako klubovou činnost - jejich rozvrh naleznete v příloze.
 
Aktuální informace naleznete zde: https://ktv.ff.cuni.cz/2020/09/24/nove-informace-k-vyuce-telesne-vychovy/.