Tvůrčí grantová soutěž AVU na rok 2021 – vyhlášení a zásady

Akademie výtvarných umění v Praze vyhlašuje výzvu k podávání žádostí v Tvůrčí grantové soutěži AVU (dále TGS) na rok 2021.
 
Soutěž je určena pro studenty 4.–6. ročníků magisterského studia a studenty 1.-3. ročníků navazujícího magisterského studia na AVU.
 
Cílem TGS je podpořit projekty studentů i celých ateliérů AVU, zaměřených na vznik a veřejnou prezentaci uměleckých děl.
 
Termín vyhlášení: 8. 10. 2020
Termín uzávěrky: 11. 11. 2020
 
Žádosti se podávají v souladu s vyhlášenými Zásadami TGS, na předepsaném formuláři a s požadovanými přílohami (viz dokumenty výše). Pro více informací kontaktujte Mgr. Michaelu Žůrkovou na Grantovém oddělení (kancelář č. 43, +420 778 496 601, tgs@avu.cz)