Tvůrčí grantová soutěž AVU na rok 2022 - vyhlášení a zásady

Akademie výtvarných umění v Praze vyhlašuje výzvu k podávání žádostí v Tvůrčí grantové soutěži AVU (dále TGS) na rok 2022.
 
Soutěž je určena pro studenty a studentky 4.–6. ročníků magisterského studia a 1.-3. ročníků navazujícího magisterského studia na AVU.
 
Cílem TGS je podpořit projekty studujících i celých ateliérů AVU, zaměřených na vznik a veřejnou prezentaci uměleckých děl.
 
Termín vyhlášení: 7. 10. 2021
Termín uzávěrky: 10. 11. 2021
 
Žádosti se podávají v souladu s vyhlášenými Zásadami TGS, na předepsaném formuláři a s požadovanými přílohami (viz dokumenty výše). Pro více informací kontaktujte Mgr. Michaelu Žůrkovou na Grantovém oddělení (kancelář č. 43, +420 778 496 601, tgs@avu.cz)