Tvůrčí grantová soutěž na rok 2020 – výsledky + formulář závěrečné zprávy

AVU vyhlašuje výsledky Tvůrčí grantové soutěže na rok 2020.
V Tvůrčí grantové soutěži AVU na rok 2020 bylo grantovou komisí podpořeno celkem 21 projektů. V okruhu 1 Tvůrčí činnost studentů a její prezentace bylo mezi 18 žadatelů rozděleno 375 tis. Kč, dalších 75 tis. Kč bylo přiděleno třem projektům v okruhu 3 Pedagogická práce akademických pracovníků na semináře a aktivity pro studenty. 
 
Harmonogram Tvůrčí grantové soutěže na rok 2020:
Realizace projektů: od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu: 1 měsíc od skončení projektu, resp. do 30. 11. 2020 (ve výjimečných případech do 31. 12. 2020)