Uchazeči přijatí do doktorského studijního programu Výtvarná umění pro akademický rok 2017/2018