Uchazeči přijatí do doktorského studijního programu Výtvarná umění pro akademický rok 2018/2019