Výnos rektora č. 1/2019 - Organizační uspořádání a systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích AVU