Výsledky Výzkumné grantové soutěže na rok 2020 + formulář průběžné a závěrečné zprávy

AVU vyhlašuje výsledky Výzkumné grantové soutěže na rok 2020. Ve Výzkumné grantové soutěži AVU na rok 2020 bylo podpořeno celkem 18 projektů. Prostředky byly rozděleny mezi 11 projektů studentů doktorských studijních programů (750 000,- Kč), 6 projektů akademických pracovníků AVU (297 000,- Kč) a 1 projekt vědeckých pracovníků AVU (150 000,- Kč). Zbývající finanční prostředky budou využity na doktorandské kolokvium a organizaci soutěže.

Harmonogram Výzkumné grantové soutěže na rok 2020:
Realizace projektů: od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
Průběžná zpráva o realizaci projektu: do 31. 8. 2020
Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu: do 15. 1. 2021

Průběžná a závěrečná zpráva o řešení projektu:
Řešitel vypracuje do 31. srpna 2020 průběžnou zprávu o řešení projektu, která obsahuje informaci o stavu rozpracovanosti projektu a čerpání finančních prostředků k tomuto datu a zašle ji e-mailem na adresu vgs@avu.cz.
Příjemce předkládá elektronicky (na adresu vgs@avu.cz) a písemně (pověřené osobě v Grantovém oddělení AVU) závěrečnou zprávu a vyúčtování čerpání grantových prostředků do 15. ledna 2021. Nedílnou součástí závěrečné zprávy je předložení veškerých výstupů (u publikačních ve 2 exemplářích).