Výzkumná grantová soutěž na rok 2019 – výsledky, závěrečné zprávy, informace o využití účelové podpory

AVU vyhlašuje výsledky Výzkumné grantové soutěže na rok 2019. Ve Výzkumné grantové soutěži AVU na rok 2019 bylo grantovou komisí podpořeno celkem 18 projektů. V 1. kole bylo podpořeno šest projektů celkovou částkou 335 000 Kč, ve druhém kole dalších dvanáct projektů celkovou částkou 623 200 Kč.

Harmonogram Výzkumné grantové soutěže na rok 2019:
Realizace projektů: od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
Průběžná zpráva o realizaci projektu: do 31. 8. 2019
Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu: do 15. 1. 2020

Průběžná a závěrečná zpráva o řešení projektu:
Řešitel vypracuje do 31. srpna 2019 průběžnou zprávu o řešení projektu, která obsahuje informaci o stavu rozpracovanosti projektu a čerpání finančních prostředků k tomuto datu a zašle ji e-mailem na adresu vgs@avu.cz.

Příjemce předkládá elektronicky (na adresu vgs@avu.cz) a písemně (pověřené osobě v Grantovém oddělení AVU) závěrečnou zprávu a vyúčtování čerpání grantových prostředků do 15. ledna 2020. Nedílnou součástí závěrečné zprávy je předložení veškerých výstupů, které jsou výsledkem řešení projektu (u publikačních výsledků ve 2 exemplářích).