Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „AVU – Vývoj a implementace nového webu naplňujícího požadavky návrhu zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy“

Akademie výtvarných umění v Praze vyhlásila veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „AVU – Vývoj a implementace nového webu naplňujícího požadavky návrhu zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy“
Předmětem zakázky je vývoj, implementace, správa a rozvoj nového webu AVU. 
Konec lhůty pro podání nabídek je zadavatelem stanoven na 7.6.2019 v 10:00 hod.
Komplexní zadávací podmínky jsou zveřejněny na webu zadavatele na adrese: https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=245250