Zpráva o přijímacím řízení do magisterského a navazujícího magisterského studia akademického roku 2018/2019