Zpráva o přijímacím řízení do magisterského a navazujícího magisterského studia akademického roku 2017/2018