Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností AVU 2019

Umělecká rada projednala 5. 5. 2020
Akademický senát schválil 6. 5. 2020
Správní rada projednala 10. 6. 2020