Nová media II: KRITICKÁ PLATFORMA

Ateliér Nová média II.
U akadamie 4
Praha 7
Czech Republic

Ateliér nových médií II /Škola Anny Daučíkové srdečně zve na

KRITICKOU PLATFORMU
s Denisou Bytelovou, Sráčem Samem a Martinem Blažíčkem

ve středu 4.2.2015 v 10 hodin

Martin Blažíček je český filmař, audiovizuální performer a pedagog. Zabívá se filmem, videem, živým obrazem a interaktivními objekty. Patří mezi nejaktivnější organizátory dění kolem experimentálního filmu v ČR, byl jedním z kurátorů prostoru NoD v Praze a občasně publikuje v časopisu Cinepur. V současné době vyučuje v Centru audiovizuálních studií (CAS) Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění FAMU v Praze. link: http://blazicek.net/

Denisa Bytelová a Sráč Sam společně provozují Galerii Sam83 v České Bříze. Galerie Sam83 byla otevřena v roce 2006 v České Bříze jako podprojekt Vize pro novou kulturu a její místo (Sam, první iniciace projektu v roce 1989) se záměrem vytvořit zázemí a prostor pro volné myšlenkové pole. V roce 2013 vzniklo nové místo pro rezidenční pobyty, budova C. Technickou, IT a mediální podporu galerie zajišťuje InterLab83. Galerie je samofinancována, na provoz nečerpá dotace ani granty a její hospodaření je podřízeno principům eko-sociální ekonomiky (ohledy na původ finančních zdrojů, minimalizace spotřeby, zdůvodnitelné investice). link: http://www.sam83.cz/